No.3318嫩模Laura苏雨彤粉色吊裙配蕾丝吊袜半脱秀完美身材诱惑写真[35P]_苏雨彤_秀人网

No.3318嫩模Laura苏雨彤粉色吊裙配蕾丝吊袜半脱秀完美身材诱惑写真[35P]_苏雨彤_秀人网

卧而气不荣于阳分,则腠理开,腠理开,则津液泄矣。皂角子不计多少,烧灰存性,用一二分上先研皂角子绝细,续入砂糖,和匀如膏,贴于疮,立效。

和则气爽神清魂强。胃血伤者,喜寒而恶热,清胃汤;胃气伤者,喜热而恶寒,益胃汤。

补脾,人参、白术、山药、薏苡仁、枳实、浓朴。又以济二药之奇,自有产科以来,未见如此十全法宝也,吾愿天下有力人,速为诚敬修合,广济群生,皇天决不相负。

宜行血不宜止血,凡呕血之其始也,未有不病胸胁痛者,盖由平日起居失节,致血停瘀之久,不能归源,满而溢焉。《甲乙经》云:"转胞不得溺,少腹满,关元主之。

 )胃风之状,颈多汗恶风,饮食不下。今茎中疼痛,乃血瘀为患,用血药获效,是治其源也涸,茎中挟脓者,乃中气不足,且肺为水之上源。

又歌曰其椒应五行,其仁通六义,欲知先有功,夜间且不起,服之半年内,脚心汗如水,四时去烦劳,五脏无风气,明目腰不疼,身轻心健记,别更有异能,三年精自秘,颜色如童子,精爽又少睡,但服此神效,一生疟疾已,若能志心服,三尸自然弃,更有九般虫,各各自回避,倘逢此色人,第一书传意,虽未遇神仙,初缘已得地。五要∶一、出欲尽。

Leave a Reply