No.4350模特周慕汐baby酒店室内场景粉红色连衣裙配开档肉丝诱惑写真[62P]_周慕汐_秀人网

No.4350模特周慕汐baby酒店室内场景粉红色连衣裙配开档肉丝诱惑写真[62P]_周慕汐_秀人网

盖数多则分两轻,分两轻则性力薄而仅及近处也。治以平寒,以金司于地,气本肃杀。

此阳盛格阴,乃热病,非寒证。注云,留气结在胸,即客气也。

用乳香去油研末,以羊油调涂。治胸膈胀闷,或妇人胎气滞满等证。

明嘉靖间方士邵应节进此方,世宗服之,连生皇子,遂盛行于世。欲治风而无风可治,欲治惊而无惊可治,此实因脾肾虚寒,孤阳外越,无气无根,阴寒至极,风之所由动也。

若用大寒,必助其惨,故但宜平寒抑其热尔。凡四种,皆咀,渍酒中。

治宜先用辛热,再加温补,盖补土即所以敌木,治本即可以治标也。盖治下利,必先中气不下坠,则滑脱无源而自止也。

Leave a Reply