SNIS-757 - 白石真琴2016年番号 スーパー黄金比筋肉

SNIS-757 - 白石真琴2016年番号 スーパー黄金比筋肉

夫酸者,湿所化也,湿挟热而化酸。 紫苏旁枝,散胁助之结气;桂枝行四肢;桑枝、桃枝、槐枝皆行问曰∶药有用根、用苗、用首、用尾、用节、用芽、用刺、用皮、用心、用汁、答曰∶此无他意,只取药力专注处,以与病相得而已。

在上之湿,苦以燥之;在中之湿,淡以燥之;在下之湿,热以燥之;在经之湿,风以燥之;在皮之湿,薰以燥之;在里之湿,攻以燥之。膀胱非气不行,气闭则塞,气通则开。

故救火者,必须先救肾中之火,肾火生则心火不死,肾火绝则心火不生。此补中续绝之义,实前人所未及也内容:远志,味苦,气温,无毒。

 再用北五味三钱,煎汤一大碗,又泡半干半湿,复炒之,火焙干,得地气,然后用之。 世人以人参为气分之药,绝不用之以疗肝肾,此医道之所以不明也。

 曰∶不同,乌可举一方以概众方乎。白术既阴阳兼补,得阴阳之药,皆相济而成功,安在入诸补阴以生阳,入诸补阳而不能生阴哉。

吕道人岩题于大江之南时内容:山阴陈子远公,壮游宇内,得老湖丛着,轩岐之书。罂粟壳亦敛肺,能其酸味不甚,其囊中空有格,象肺与膜膈,故其收涩之性,不遍于入肝,而能入肺以收敛逆气,收止泻利也。

Leave a Reply