VEC-200 - 吹石玲奈2016年番号 友人の母親 吹石れな

VEC-200 - 吹石玲奈2016年番号 友人の母親 吹石れな

无水之症,泻水则水涸而火起;水之症,泻水则火降而水升。解伤寒结胸,除心下急痞。

天地物,必供人之取用。然而,肝木克脾,木旺则火旺,火旺必烁干气血。

地骨皮乃除热之剂,中寒者勿服。内容:冬葵子,味甘,气寒,性滑利,无毒。

解毒清热,镇心平肝。解烦热而心宁,惊悸狂邪都扫。

不宜于久痢、滑精、崩中、下血等。此物世人竟采以涩精,谁知精滑,非止涩之药可止也。

虚症反现假实之象人参遽然投之,直至其喘胀之所未能骤受,往往服之而愈喘愈服者有之。 以榧子杀虫于无形也。

Leave a Reply